Blog

De woning die je huurt, kopen: kan dat? Ja hoor, dat kan!

Het zou zomaar kunnen zijn dat jouw verhuurder, de woning waar je in woont als huurder, aan jou wil verkopen. Zo kan de verhuurder op leeftijd zijn en op gaan zien tegen het onderhoud aan de woning. Of het zou kunnen dat jouw verhuurder wel zou willen beschikken over wat extra financiële ruimte wat hij door verkoop van de woning kan realiseren.

In zulke gevallen zou je met je verhuurder kunnen overeenkomen dat je de woning, die je momenteel huurt, van de verhuurder koopt.

Jammer genoeg is hierover niets geregeld bij wet en daarom willen we je graag op een aantal zaken wijzen.  Het kan namelijk zijn dat er restricties zitten aan deze koop en dat je bij het voornemen om de woning te kopen op bezwaren kunt stuiten. Denk hierbij aan:

Voorkeursrecht van koop of eerste recht van koop

Het kan zijn dat de verhuurder de woning eerst aan een ander te koop moet aanbieden die het recht van eerste koop geniet dat is beschreven in de leveringsakte die bij de woning hoort. De persoon voor wie dit recht geldt, dient te worden benaderd volgens de in deze akte vastgelegde afspraken. We gaan er even vanuit dat deze persoon nog leeft. Echter, mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen zijn rechten overgaan op zijn erven. Dit kan de situatie wat bemoeilijken en daarmee het proces sterk vertragen, omdat aan deze erven ook dient te worden gevraagd of zij gebruik willen maken van het recht van eerste koop. Onderzoek dus goed of op de woning een voorkeursrecht van toepassing is voordat je het aankooptraject start. Zo voorkom je dat je kosten maakt die je niet kunt verhalen.

Meestal gaat het gemakkelijker hoor

Zo gunnen sommige verhuurders hun goede huurders vaak de koop als een soort ‘beloning’ voor goed huurderschap in de vorm van een koopoptie zoals soms zelfs vastgelegd in de huurovereenkomst.

Koopoptie

Er kan een koopoptie rusten op de woning wat erop neer komt dat jij, de huurder, de woning mag kopen mits je natuurlijk overeenstemming bereikt met de verhuurder (soms ook vastgelegd). In enkele gevallen vraagt de verhuurder een (maandelijkse) vergoeding voor het kooprecht.

Mocht je niet tot overeenstemming komen met je verhuurder en hij besluit de woning aan een ander (particulier, belegger) te verkopen dan hoef je je als huurder overigens geen zorgen te maken. Koop breekt geen huur. De huurder geniet voldoende bescherming t.o.v. de nieuwe verhuurder die jou niet zomaar op straat kan zetten. Bij verkoop van de woning aan derden, wordt de huurovereenkomst gewoon voortgezet, de woning is alleen van een andere eigenaar.

Bel mij gerust op 06-12191382 als je vragen hebt over de inhoud van dit blog, dan bekijken we samen of er een klik is en of ik iets voor je kan betekenen.

Download de vernieuwde whitepaper

Een huis kopen in de regio Utrecht in 2024, hoe doe je dat?

Laat je gegevens achter en we mailen je onze gratis whitepaper.